Vizyon ve Geleceğe Bakış

Vizyon

Uluslararası düzeyde, araştırıcı, sorgulayıcı ve uygulamaya dönük eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

 

Geleceğe Bakış

Mimarlık mesleğini yerine getirecek vasıflara sahip olacak mimarları yetiştirmek mimarlık eğitiminin ana amacını oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çikarmak, gözlem ve araştırma gücünü geliştirmek-yönlendirmek, eğitim-öğretim sürecine katılımlarını sağlamak ve ileri tekniklerle en çağdaş koşullarda eğitim-öğretimlerini sağlayarak onları, hayata mimar olarak yetistirmektir.  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve Artvin yöresinin, özellikle kırsal mimari potansiyelini değerlendirmek, bölgenin kalkınmasını sağlayacak bilimsel katkıyı çok yönlü olarak geliştirmek ve bölgenin yapısal sorunlarına çözüm önerileri getirebilecek konularda bilimsel araştırmalar yapmaktır.