Mimarlık Eğitiminin Bölge İçindeki Yeri ve Önemi

Artvin İli, Doğu Karadeniz Bölgesinin en doğusunda yer alan, hem denize kıyısı olup, hem de sarp dağlarla kuşatılmış, zengin doğal kaynakları, farklı kültürlerle beslenmiş fiziksel çevreleri ile önemli bir bölgede, sınır ili konumundadır. Bölge tarihi geçmişi ile farklı kültürleri bünyesinde barındırmış, bu zenginlik mimari çevrelerine de yansımıştır. Denize kıyısı olan Arhavi ve Hopa ilçeleri, iç kesimde yer alan Borçka, Şavşat, Ardanuç, Yusufeli ilçeleri özellikle kırsal mimarideki zengin çeşitliliği ile önemli bir potansiyele sahiptir. Doğal çevresi, topoğrafyası, yapı kültürü ile uygulama alanları açısından bölge çeşitli alternatifler sunmaktadır.  Artvin İl sınırları içerisinde, Çoruh Vadisi boyunca planlanan ve yapımı devam eden baraj projeleri bölgenin doğal ve yapısal çevresinde zorunlu ve hızlı bir dönüşüme sebep olmaktadır. Bölgede yapılaşma oranı hızla artmaktadır. Kırsal çevreler hızlı ve kötüye giden bir değişim yaşamakta, hatta yok olmaktadır. Günümüze kadar doğal çevresi, yeşili, kırsal yerleşmeleri ile bilinen ve bu değerleri koruyabilmiş olmasına rağmen, bölgedeki yeni yapılanmalar sürdürülebilir gelişme kavramını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, kültürel sürdürebilirlik, ekolojik sürdürebilirlik gibi süreçlerde aktif olarak yer alabilecek kültürel ve çevresel arka planı keşfeden, inceleyen ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken üniversal bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip,  sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı mimarlar yetiştirmek bölge için önemli bir kazanım olacaktır.Artvin ve yakın çevresi mimari envanter oluşturma ve mimari araştırmalar için önemli potansiyele sahiptir. Artvin Çoruh Üniversitesi Bölge’nin sınır ili olma avantajından yararlanarak öğrencilerine uluslararası uygulama imkanları sunmaktadır. Artvin İli ile sınırı olan Batum tarihi yapılarının yanında hızla gelişen kentsel dokusu ile mimarlık alanında önemli örnekler sergilemektedir. Bölgeye oldukça yakın bir mesafede, uluslararası anlaşmalarla kolay geçiş imkanları sağlanmış olan Batum,  mimarlık eğitimine uygulama ve araştırma alanlarında önemli avantajlar sağlayacaktır.