Mimarlık Öğrencileri ve Mimarlar Odası Buluşma Etkinliği

22 Mayıs 2022, Pazar 60

Üniversitemiz Mimarlık Bölümü öğrencilerinden 6 temsilci, Trabzon Mimarlar Odası 19 Mayıs gençlik etkinliğinde buluşturuldurlar. Etkinlik, oda komisyon üyesi Dr. Öğr. Üyesi Güler Erüz ve oda arasındaki kurulan diyalog sonucu, Trabzon Mimarlar Odasında genç mimarlar ve mimarlık öğrencileri buluşmasına AÇÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerininde katılımı sağlanarak, meslek odası ile iletişim kurulması sağlanmıştır.