Çevre Farkındalığı Etkinliği

26 Haziran 2022, Pazar 39

Çevre haftası etkinliği kapsamında, mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencilerine, inşaat yapımı sırasında oluşan kirliliğin ve kirletici maddelerin farkına varılması amacıyla, Arhavi'de yeni yapılan yapıların çevresindeki atık malzemeleri toplama ve çeşitliliğini tespit etme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 3- 7 arası gruplar oluşturulup, 7 farklı binada, öğrenciler 20/30 dakika çevredeki atık malzemeleri toplayıp, yapılan bu çalışma için oluşturulan anket formuna işlemişler ve mevcut yapıların ve atıkların fotoğraflamasını yapmışlardır.